Roditelji Sretna mama 10. listopada 2014.

Imam li pravo na dječji doplatak?

mama beba
Foto: Thinkstock
klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Majku djevojčice, koja već 10 mjeseci nosi remenčiće, zanima ima li ikakva prava na novčanu pomoć. Pročitaje odgovor Pravne klinike u Zagrebu

Samohrana sam majka malene curice koja uskoro puni godinu dana. Moja curica nosi remenčiće već 10 mjeseci i morat će ih do daljnjeg nositi. Međutim, ja sam nezaposlena samohrana majka i porodiljni mi istječe dan prije njenog prvog rođendana pa vas molim da mi odgovorite imam li ja neka prava na novčanu pomoć?

Možda ostvarujete pravo na doplatak za djecu. Naime, prema članku 1. Zakona o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12; u nastavku teksta: Zakon) doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15. godina života.

Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje, ovisno živi li dijete u zajedničkom kućanstvu i visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom. Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2014. godinu iznosi 3.326,00 kn, te shodno tome dohodovni cenzus (50% od proračunske osnovice) iznosi 1.663,00 kn po članu kućanstva.

Podnošenje zahtjeva

Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 16,33%  proračunske osnovice (543,14 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9% od proračunske osnovice po djetetu (doplatak za djecu se određuje u iznosu od 299,34 kn).
Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 16,34% (543,14 kn) i 33,66% (1119,53 kn), od proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7,5% od proračunske osnovice po djetetu (doplatak za djecu se određuje u iznosu od 249,45 kn). 

Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 33,67% (1119,53 kn) i 50% (1663,00 kn), od proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 6% od proračunske osnovice po djetetu (doplatak za djecu se određuje u iznosu od 199,56 kn).  
Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema prospisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu se određuje u svoti od 25 % od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom odhotku po članu kućanstva mjesečno (doplatak za djecu iznosi 831,50 kn).

Sve poslove u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Postupak za ostvarivanje prava se pokreće zahtjevom. O zahtjevu u prvom stupnju odlučuje ustrojbena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu. Za rješavanje o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na doplatak nadležna je Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu. Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu Republike Hrvatske. 

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na doplatak za djecu te se isplaćuje u mjesečnim svotama i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Sredstva za uzdržavanje

Predlažemo Vam da se obratite nadležnoj ustrojbenoj jedinici Centru za socijalnu skrb prema Vašem mjestu prebivališta te se raspitate da li možda ostvarujete neka od ovih prava:

  • zajamčenu minimalnu naknadu
  • doplatak za pomoć i njegu
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini  propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda, niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

  • potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života  potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
  • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
  • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba

Pročitajte: Dječji doplatak: Sve što trebaš znati u 2022.

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.