24. ožujka 2014.

Pravila natječaja 'Tražimo male modele i vatrene navijače'

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Čanak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „TRAŽIMO MALE MODELE I VATRENE NAVIJAČE“ raspisuje: BABY CENTER d.o.o. (OIB:97350708482), Jankomir 33, 10000, Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Natječaj Organizator priređuje u suradnji sa 24sata d.o.o. (portal klokanica.hr) (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, koji je medijski partner priređivača natječaja (u daljnjem tekstu pravila: medijski i promotivni partner ili 24sata).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži jedanaestero djece, malih modela koji će sudjelovati u Baby Center marketinškoj kampanji „Baby Center ponosni dobavljač odjeće za vatrene navijače“. raspisuje se u svrhu promocije asortimana dječje odjeće poduzeća BABY CENTER d.o.o. kao Organizatora i 24sata (portala klokanica.hr) kao medijskog partnera priređivača u nagradnom natječaju.
Nagradni natječaj traje od 25.03.2014. godine do 10.04.2014. godine na web adresi klokanica.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

  • 11x profesionalno fotografiranje i sudjelovanje u Baby Center marketinškoj kampanji „Baby Center – ponosni dobavljač odjeće za vatrene navijače“. Fotografiranje se održava na mjestu (Zagreb) i u vrijeme kada odredi Organizator. Organizator ne snosi troškove putovanja do mjesta snimanja.

  • 11x poklon paket igračaka i proizvoda za djecu u protuvrijednosti 400 kn

  • 11x body/komplet majica+hlače

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje djeteta u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje su nositelj roditeljskih prava djeteta, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Slanjem fotografija djeteta od 1 do 6 godina, u nogometnoj ili navijačkoj pozi prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Osoba koja prijavljuje dijete jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj roditeljskih prava djeteta na fotografiji te se slaže da se ista objavljuje na web adresi klokanica.hr i 24sata.hr. Osoba koja prijavljuje dijete također jamči da daje svoju suglasnost da se dijete fotografira za potrebe marketinške kampanje Organizatora, te da se u tu svrhu ista objavljuje putem portala klokanica.hr i 24sata.hr.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje su nositelj roditeljskih prava djeteta i koje u periodu trajanja natječaja ispune obrazac za prijavu na natječaj na klokanica.hr (ime i prezime djeteta, ime i prezime oba roditelja, OIB jednog roditelja, godine djeteta adresa, broj telefona, e-mail), označe da prihvaćaju uvjete natječaja te uploadaju sliku svojeg djeteta. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 25.03.2014. do 02.04.2014.

Osoba koja prijavljuje dijete na natječaj jamči da ima regulirana sva prava na fotografiji –dostavljenom sadržaju.Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog medijskog partnera. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između 25.03.2014. i 02.04.2014., a svaku fotografiju prije objave na klokanica.hr odobrava administrator portala u roku od 24 sata od zaprimanja prijave. Prijavljeni materijal (slika, ime i prezime i godine djeteta) bit će objavljeni na klokanica.hr odmah po odobrenju administratora.

Tijek glasovanja: Od 02.04.2014. do 08.04.2014 traje glasovanje čitatelja te bodovanje žirija u omjeru važnosti 50%-50%. Sudionici će na kraju glasovanja biti poredani po broju glasova te će biti označeni brojevima, odnosno bodovima (najviše glasova=najviše bodova). Ovim će bodovima biti pridodani i bodovi žirija, a prijavljeni sudionici s najvećim zbrojem bodova čitatelja i žirija će biti dobitnici nagrada. Imena odabranih jedanaest (11) dobitnika će biti objavljena na stranci klokanica.hr 10. travnja 2014. tijekom dana.

Njihovo će se ime, prezime i prijavljeni materijal objaviti na web adresi klokanica.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, nositelji roditeljskih prava djece pristaju da njihova imena i prezimena, imena i prezimena djece, godine djece i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Napomena: Glasovi i bodovi nisu isto. Glasove sudionici prikupljaju glasovanjem čitatelja klikom na gumb "Glasuj", a bodovi se dodjeljuju na temelju dobivenih glasova, tj. ako bude ukupno prijavljeno 20 fotografija, fotografija s najvećim brojem GLASOVA dobiva 20 BODOVA, a fotografija s najmanjim brojem glasova dobiva 1 bod. Tim će sebodovima kasnije pribrojati BODOVI žirija koji će se kretati u istom rasponu kao prethodno spomenuti bodovi dobiveni na temelju glasova čitatelja.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o korištenju nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 5 dana od dana završetka natječaja. Ukoliko dobitnik u roku od 5 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te će se nagrada dodijeliti prvom sljedećem sudioniku s najvećim zbrojem bodova

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i 24sata pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora i 24sata da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili 24sata bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i 24sata od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i 24sata se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru i 24sata ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator i 24sata sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak nositelja roditeljskih prava djeteta mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.    
Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i 24sata po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, imena i prezimena djece, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi klokanica.hr 10.04.2014.

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika  nagradnog natječaja te Organizatora i/ili 24sata nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

Baby Center d.o.o. i 24sata d.o.o.