03. studenoga 2014.

Pravila natječaja 'Brkati tata'

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Brkati tata“ raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, Beiersdorf d.o.o. (57315927742), Križna 18, Zagrebi i PHILIPS d.o.o. (OIB: 80463546706), Horvatova 82, 10010 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.


Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj, u kojem se traži najbolja fotografija muškarca s brkovima, raspisuje se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 03.11.2014. godine do 08.12.2014. godine na web adresi klokanica.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada uključuje:
1. Nagrada za najbolji brk
Philips Click&Style aparat za brijanje, uređivanje i dotjerivanje + Nivea Men Sensitive paket
Philips Essential Care Sušilo za kosu

2. Utješna nagrada: Philips Click&Style aparat za brijanje i dotjerivanje + Nivea Men Sensitive paket

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Slanjem fotografije prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Osoba koja prijavljuje fotografiju jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj autorskih prava na fotografiji te se slaže da se ista objavi na web adresi klokanica.hr i 24sata.hr.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje u periodu trajanja natječaja ispune obrazac za prijavu na natječaj na klokanica.hr (ime i prezime, adresa, grad, broj telefona, e-mail), označe da prihvaćaju uvjete natječaja te uploadaju fotografiju. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 03.11.2014. do 30.11.2014.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Prijave se primaju u periodu između 03.11.2014. i 30.11.2014. u 23:59, a svaku fotografiju prije objave na klokanica.hr odobrava administrator portala u roku od 48 sati od zaprimanja prijave. Prijavljeni materijal (fotografija, ime i prezime) bit će objavljeni na klokanica.hr odmah po odobrenju administratora.

Tijek glasovanja: Od 01.12.2014. do 07.12.2014. u 23:59 traje glasovanje čitatelja portala Klokanica.hr. Autori dviju fotografija koje budu osvojile najveći broj glasova bit će nagrađeni.

Njihovo će se ime, prezime i prijavljeni materijal objaviti na web adresi klokanica.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici nagradnog natječaja pristaju da njihova imena i prezimena i ostali prijavljeni podaci podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.


Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i 24sata od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i 24sata se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak nositelja roditeljskih prava djeteta mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.    
Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema 24sata d.o.o. po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, imena i prezimena djece, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA
Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi klokanica.hr 08.12.2014.

Članak 12: POREZI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika  nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

24sata d.o.o.