26. svibnja 2015.

Pravila natječaja "Vodimo vas u kino!"

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Članak 1: ORGANIZATOR 
Natječaj „Vodimo vas u kino!“ raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. 

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj, u kojem se traži odgovor na nagradno pitanje Kako se zove autor prema čijim je slikovnicama snimljen animirani film "Mali zmaj Kokos"? raspisuje se u svrhu promocije 24sata (portala klokanica.hr i internet shopa Mondo) kao Organizatora. Nagradni natječaj traje od 26.5.2015. godine do 29.5.2015. godine na portalu Klokanica.hr

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 
Fond nagrada uključuje: 5 obiteljskih paketa ulaznica za animirani film Mali zmaj Kokos (20 ulaznica (5x4)) 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 
Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)., koji su registirani korisnici portala Klokanica.hr .

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje su regsitrirani korisnici portala Klokanica.hr i koje u periodu trajanja natječaja odgovore na nagradno pitanje postavljeno unutar foruma na portalu Klokanica.hr.

Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 26.5.2015. godine do 29.5.2015. godine. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA 
Prijave se primaju u periodu između 26.5.2015. godine do 29.5.2015. godine, a dobitnike bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora 26.05.2015. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na web adresi klokanica.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 
Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET 
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA 
Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi klokanica.hr 29.05.2015

Članak 12: POREZI 
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA 
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora i/ili 24sata nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.
24sata d.o.o.