29. siječnja 2016.

PRAVILA NATJEČAJA 'Vesele jagoda i banana!'

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj 'Vesele jagoda i banana!' raspisuju: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb i Franck d.d. (OIB: 07676693758), Vodovodna 20, 10000 Zagreb koji imaju sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traže fotografije dječijih crteža na temu 'vesele jagoda i banana', raspisuje se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 29.01.2015 do 15.02.2015 na web adresi www.klokanica.hr

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Glavne nagrade:

1 x Magic Baby poklon bon u protuvrijednosti od 2.000 kn + Franck poklon paket
1 x Magic Baby poklon bon u protuvrijednosti od 1.000 kn + Franck poklon paket
1 x Magic Baby poklon bon u protuvrijednosti od 500 kn + Franck poklon paket

Utješne nagrade:
7 x Franck poklon paketa

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju od 29.01.2015. do 08.02.2015. u 10:59 sati pronađu obrazac na www.klokanica.hr, ispune ga potrebnim podacima (Ime i prezime djeteta, Godine djeteta, Ime i prezime roditelja, Adresa, Grad, E-mail, Broj telefona), označe da 'Prihvaćaju pravila nagradnog natječaja' i uplodaju fotografiju dječjeg crteža na temu 'vesele jagoda i banana'.

Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je roditelj djeteta koji je nositelj autorskih prava na fotografiji te se slaže da se ista objavi na web adresi klokanica.hr.
Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave: Prijave se primaju u periodu od 29.01.2015 do 08.02.2015 nakon čega slijedi odabir najboljih fotografija prema glasovima posjetitelja portala Klokanica.hr. Svaku fotografiju prije objave na www.klokanica.hr odobrava administrator portala u roku od 48 sati od zaprimanja prijave. Prijavljeni materijal (fotografija crteža, ime i godine djeteta) bit će objavljeni na klokanica.hr odmah po odobrenju administratora.

Tijek glasovanja: Od 08.02.2015. u 11:00 sati do 15.02.2014. u 11:00 sati traje glasovanje čitatelja portala Klokanica.hr. Prijave koje budu osvojile najveći broj glasova bit će nagrađene prema Fondu nagrada definiranom pravilima nagradnog natječaja.
Napomena: Svi sudionici za koje se utvrdi da su za sudjelovanje u nagradnom natječaju koristili zlonamjerne programe i web servise bit će isključeni iz izvlačenja.

Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 4 Pravila, sudionici nagradnog natječaja pristaju da isti budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Dobitnici će biti objavljeni na web adresi klokanica.hr 15.02.2015 godine tijekom dana.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 3 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 5 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se podaci i fotografija prijavljena na nagradni natječaj iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...).
Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organozatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, imena i prezimena djece, ostali podaci te fotografije crteža mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi klokanica.hr 15.02.2015

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika  nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.
24sata d.o.o. i Franck d.d.