17. svibnja 2023.

Pravila nagradnog natječaja ''Testirajte i ocijenite Lino Pillows žitne jastučiće''

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj ''Testirajte i ocijenite Lino Pillows žitne jastučiće'' raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj u kojem se traži od čitatelja da kreativno odgovore na pitanje i upišu svoje osobne podatke. Redakcija odabire najkreativnije kandidate i šalje im proizvode putem pokrovitelja natječaja. Pokrovitelj natječaja je Podravka d.d.. Čitatelji testiraju proizvode najkasnije do 4.6.2023. u 23:59 sati. Nakon isteka, svi čitatelji koje odaberemo dobit će obrazac za recenzije, koji će morati ispuniti do 4.6.2023. u 23:59 sati. Sudionici nagradnog natječaja obvezuju se za pisanje recenzije za dobivene proizvode, a Podravka d.d. ima pravo na korištenja podataka iz istih za promociju proizvoda koji su predmet natječaja. Nagradni natječaj traje od 13.5.2023. do 16.5.2023. u ponoć na na web adresi https://miss7mama.24sata.hr. Kandidate ćemo objaviti do 21.5.2023. 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

10 x 2 Lino Pillows paketa (1x Lino Pilows milk i 1x Lino Pillows nougat)

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju od 13.5.2023. do 16.5.2023. u ponoć naprave prijavu na nagradni natječaj.

Kao sudionik nagradnog natječaja i davatelj osobnih podataka potvrđujem da sam stariji/a od 18 godina te suglasan/a da se u slučaju potrebe dodatno provjeri moj identitet i izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca 24sata d.o.o., kao voditelju u svrhu obrade osobnih podataka za potrebe nagradnog natječaja reguliranog Pravilima natječaja i Pravilima o korištenju osobnih podataka, a u skladu s Pravilima privatnosti, te Podravka d.d. kao pokrovitelju nagradnog natječaja u svrhu slanja proizvoda za testiranje te promocije i analitike proizvoda korištenjem moje recenzije.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju do 16.5.2023. u ponoć, nakon čega slijedi odabir najkreativnijih odgovora. Dobitnici će se objaviti na portalu missMAMA nakon odabira, unutar članka za prijave na nagradni natječaj, najkasnije do 21.5.2023.

Nagradni natječaj je završio. Dobitnici su:

Anamaria Šimunković
Monika Jagić
Natalija Štajnbah
Lana Smolić
Marinela Dukarić
Sandra Nasić Plantić
Nina Habulinec
Jelena Šaša
Vedrana Mikić
Dorotea Ložnjak

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi https://miss7mama.24sata.hr/, unutar članka za prijave na nagradni natječaj, najkasnije do 21.5.2023.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

24sata d.o.o.

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju ''Testirajte i ocijenite Lino Pillows žitne jastučiće'' koji se održava od 13.5.2023. do 16.5.2023. u ponoć, te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (Ime, prezime, adresa stanovanja, email i broj telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka. Podaci o dobitnicima nagrade bit će podijeljeni s tvrtkom Podravka d.d. (Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, OIB: 18928523252) radi potrebe dostave nagrada i promocije proizvoda koji su predmet natječaja, na temelju vaših povratnih informacija o proizvodu putem obrasca. 

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na email info@miss7mama.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na email info@miss7mama.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Ukoliko odlučite da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@miss7mama.hr.

Više informacija o ostalim pravima, rokovima pohrane i ostalim detaljima vezanim uz zaštitu privatnosti možete pronaći ovdje