05. ožujka 2020.

Pravila nagradnog natječaja 'Digni prstić za svoj vrtić!'

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju prihvaćate odredbe i pravila održavanja nagradnog natječaja. Ukoliko ne pristajete na pravila nagradnog natječaja, molimo da se ne prijavljujete i ne sudjelujete u nagradnom natječaju.

24sata d.o.o. pridržava pravo na promjenu pravila nagradnog natječaja ili prekid natječaja u bilo koje vrijeme, a iz opravdanog razloga o čemu ćete biti obavješteni putem web stranice na kojoj ste izvršili prijavu u nagradni natječaj.

Članak 1. - ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „Digni prstić za svoj vrtić!“ organizira 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz ovog nagradnog natječaja.

Partneri projekta koji nisu primatelji osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja su P&G d.o.o., Bani 110, 10000 Zagreb i dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na web stranici www.miss7MAMA.24sata.hr neposredno prije početka nagradnog natječaja.

Članak 2. - TRAJANJE I SVRHA PROJEKTA

Nagradni natječaj „Digni prstić za svoj vrtić!“ organizira se u svrhu promocije portala miss7MAMA.24sata.hr (u vlasništvu 24sata d.o.o) kao Organizatora.

Nagradni natječaj traje od 05.03.2020. godine do 3.05.2020. godine u 23:59 h.

Prijave na nagradni natječaj moguće su od 05.03.2020. godine do najkasnije 30.03.2020. godine u 23:59 sati.

Članak 3. - PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA

Mogućnost sudjelovanja u natječaju imaju svi Dječji vrtići, predškolske odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pravo prijave Dječjih vrtića na nagradni natječaj imaju sve punoljetne fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete nagradnog natječaja i koji u periodu trajanja nagradnog natječaja koriste web microsite miss7MAMA.24sata.hr i to na niže opisan način:

U razdoblju od 05.03.2020. do 30.03.2020. u 23:59

 • Sudionik ispunjava prijavni obrazac na web lokaciji projekta „Digni prstić za svoj vrtić!“, miss7MAMA.24sata.hr.
 • Sudionik može poslati neograničeni broj priča svakog dana za vrijeme trajanja natječaja u kojima će opisati zašto je nominiranom Dječjem vrtiću potrebna nagrada
 • Organizator kontaktira Dječje vrtiće koje je Sudionik nominirao kako bi nominirani Dječji vrtići potvrdili svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju te potpune prijave šalje žiriju (redakcija 24sata i partneri) koji potom odlučuje o finalistima

U razdoblju od 10.04.2020. do 03.05.2020. u 23:59

 • Organizator objavljuje 10 finalista (Dječjih vrtića) nagradnog natječaja sukladno članku 5. ovih Pravila
 • Čitatelji portala miss7MAMA.24sata.hr i pratitelji Facebook stranice missMAMA lajkovima glasaju za finaliste natječaja
 • Troje finalista s najvećim brojem lajkova biti će proglašeni dobitnicima natječaja te osvajaju nagradu iz članka 4. ovih Pravila

Proglašenje i objava pobjednika 04.05.2020.

Članak 4. – NAGRADE

 • Fond nagrada ovog natječaja iznosi ukupno 50.000,00 kuna, a nagrade su:
 • iznos od 25.000 kn prvoplasiranom vrtiću
 • iznos od 15.000 kn drugoplasiranom vrtiću
 • Iznos od 10.000 kn trećeplasiranom vrtiću

Članak 5. – PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Odabir i proglašenje dobitnika odvijat će se u nekoliko faza:

 • žiri sastavljen od članova Organizatora i Partnera projekta u razdoblju od 01.04.2020. do 08.04.2020. odabrat će 10 finalista (Dječjih vrtića) nagradnog natječaja prema kriteriju najbolje priče za Dječji vrtić koji osvaja pravo na zahtijevanje donacije u navedenom iznosu
 • Finalisti (Dječji vrtići) ulaze u izbor za glasovanje te čitatelji portala miss7MAMA.24sata.hr i pratitelji Facebook stranice missMAMA lajkovima glasuju za finaliste natječaja u razdoblju od 10.04.2020. do 03.05.2020. u 23:59.

Na temelju glasova čitatelja i fanova bit će proglašena 3 Dječja vrtića kojima će se pomoći da realiziraju svoje projekte zahtjevom za donacijom ukupnog iznosa od 50.000 kn (25.000 kn prvoplasiranom projektu, 15.000 kn drugoplasiranom, 10.000 kn trećeplasiranom)

 • Sredstva na koje je dopušteno trošiti donaciju su:

1) infrastrukturni zahvati na vrtiću, a tiču se prostorija u kojima borave djeca

2) renovacija postojećega ili postavljanje novog dječjeg igrališta

3) oprema za prostorije u kojima borave djeca ili materijali koji se koriste za poticanje njihovog razvoja

 

 • Ukoliko 2 finalista (vrtića) budu imala isto glasova produžuje se natječaj za još jedan dan

U nagradnom natječaju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Organizatoru s datumom slanja najkasnije 30.03.2020. godine u 23:59 sati.

Članak 6. – DOSTAVA I ISPORUKA NAGRADA

Poglašene dobitnike će o dobitku obavijestiti Organizator putem kontakata koji su navedeni u prijavi i to u roku od 8 dana od dana proglašenja dobitnika kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnici se obvezuju surađivati s Organizatorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator se obvezuje osigurati nagradu, te ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene na službenu adresu Dječjeg vrtića od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma dobivanja podataka potrebnih za izdavanje nagrade.

Članak 7. –OSTALE ODREDBE

Organizator nagradnog natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske ocjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili partnera projekta. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Partnera projekta na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora ili Partnera projekta za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

U slučaju da se na natječaj prijavi manje sudionika od ukupnog broja nagrada, podijeliti će se onoliko nagrada koliko ima prijavljenih sudionika.

Članak 8. - POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u projektu.

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

• (ne)funkcioniranje Interneta i/ili Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

• Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Organizator može bez prethodnog upozorenja i prema vlastitoj prosudbi ukloniti sudionika iz nagradnog natječaja ukoliko sudionik prijavljuje vulgarne, uvredljive ili neprikladne komentare ili priče.

Članak 9. - U SLUČAJU SPORA

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Organizator, Partner projekta ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora ili Partnera projekta neće uvažavati nikakve pritužbe sudionika ili bilo koje treće osobe vezane uz nagradni natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 05.03.2020.

24sata d.o.o.

Organizator

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, e-mail: zop@24sata.hr , službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr .

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja (puni i točan naziv i mjesto vrtića/podružnice i kontakt – broj telefona i e-mail) isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani (osim osobnih podataka subjekata koje su dali izričitu i posebnu privolu za daljnje kontaktiranje neovisno o ovom natječaju). Osobni podaci dobitnika nagradnog natječaja bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Organizatora nagradnog natječaja.

Organizator i sva poduzeća uključena u provedbu nagradnog natječaja obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem e-maila službenika za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradnog natječaja. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja. Sudionici koji su nominirali proglašene finaliste , finalisti i dobitnici u nagradnom natječaju suglasni su da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad), fotografiju i video zapis u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Organizator se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost sudionika nagradnog natječaja. Molimo da prije sudjelovanja pročitate i pravila privatnosti za korištenje web stranice miss7mama.24sata.hr koja su dostupna putem linka: https://miss7mama.24sata.hr/pravila-privatnosti/ .

Facebook ovdje služi samo kao platforma za promidžbu nagradnog natječaja na kojoj se vrši glasovanje fanova Facebook profila Voditelja obrade za najbolji Dječji vrtić. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Facebook ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Facebooka koja možete pronaći na linku: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

24SATA pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način

uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili

osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

 

24SATA prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol - (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa, opisano u uvjetima korištenja i osnovnim kolačićima kako bi web stranica mogla funkcionirati.

24SATA će isključivo uz privolu posjetitelja web stranice bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke 24SATA će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

 

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.