01. ožujka 2019.

Pravila nagradnog natječaja „Digni prstić za svoj vrtić!”

klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju prihvaćate odredbe i pravila održavanja nagradnog natječaja. Ukoliko ne pristajete na pravila nagradnog natječaja, molimo da se ne prijavljujete i ne sudjelujete u nagradnom natječaju.

24sata d.o.o. pridržava pravo na promjenu pravila nagradnog natječaja ili prestanak istih u bilo koje vrijeme o čemu ćete biti obaviješteni putem web stranice na kojoj ste izvršili prijavu u nagradni natječaj.

Članak 1. - ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „Digni prstić za svoj vrtić!“ organizira 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz ovog nagradnog natječaja.

Partneri projekta koji nisu primatelji osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja su P&G d.o.o., Bani 110, 10000 Zagreb i dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5a, 10000 Zagreb.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na web stranici www.miss7MAMA.24sata.hr  neposredno prije početka nagradnog natječaja.

Članak 2. - TRAJANJE I SVRHA PROJEKTA

Nagradni natječaj „Digni prstić za svoj vrtić!“ organizira se u svrhu promocije portala miss7MAMA.24sata.hr (u vlasništvu 24sata d.o.o) kao Organizatora. 
Nagradni natječaj traje od 01.03.2019. godine do 30.04.2019. godine u 23:59 h.

Članak 3. - PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA

Mogućnost sudjelovanja u natječaju imaju Dječji vrtići, predškolske odgojno-obrazovne ustanove s adresom u Republici Hrvatskoj. Pravo prijave Dječjih vrtića na nagradni natječaj imaju sve punoljetne fizičke osobe sa adresom u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete nagradnog natječaja i koje u periodu trajanja nagradnog natječaja koriste web microsite miss7MAMA.24sata.hr i to na niže opisan način:

U razdoblju od 01.03.2019. do 31.03.2019. u 23:59

 • Sudionik ispunjava prijavni obrazac na web lokaciji projekta „Digni prstić za svoj vrtić!“, miss7MAMA.24sata.hr.
 • Sudionik može poslati beskonačno mnogo priča svakog dana za vrijeme trajanja projekta u kojima će opisati zašto je nominiranom Dječjem vrtiću potrebna donacija
 • Organizator kontaktira Dječje vrtiće koje je Sudionik nominirao i u dogovoru s njima prijavljuje ih na natječaj

U razdoblju od 09.04.2019. do 30.04.2019. u 23:59

 • Organizator objavljuje 10 finalista (Dječjih vrtića) nagradnog natječaja
 • Čitatelji portala miss7MAMA.24sata.hr i pratitelji Facebook stranice missMAMA lajkovima glasaju za finaliste natječaja

Članak 4. – NAGRADE

 • U ovom nagradnom natječaju bit će nagrađena 3 dječja vrtića na području Republike Hrvatske (uključujući privatne i državne vrtiće) kojima će Organizator pomoći da realiziraju svoje projekte donacijom ukupnog iznosa od 100.000 kn (50.000 kn prvoplasiranom projektu, 30.000 kn drugoplasiranom, 20.000 kn trećeplasiranom)

Članak 5. – PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Odabir i proglašenje dobitnika odvijat će se u nekoliko faza:

 • Žiri sastavljenog od članova Organizatora i Partnera projekta u razdoblju od 01.04.2019. do 08.04.2019. odabrat će 10 finalista (Dječjih vrtića) nagradnog natječaja prema kriteriju najbolje priče za Dječji vrtić kojem je potrebna donacija.
 • Finalisti (Dječji vrtići) ulaze u izbor za glasovanje te čitatelji portala miss7MAMA.24sata.hr i pratitelji Facebook stranice missMAMA lajkovima glasuju za finaliste natječaja u razdoblju od 09.04.2019. do 30.04.2019. u 23:59. 
 • Na temelju glasova čitatelja i fanova bit će proglašena 3 Dječja vrtića kojima će se pomoći da realiziraju svoje projekte donacijom ukupnog iznosa od 100.000 kn (50.000 prvoplasiranom, 30.000 drugoplasiranom, 20.000 trećeplasiranom)

U nagradnom natječaju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Organizatoru s datumom slanja najkasnije 31.03.2019. godine u 23:59 sati.


Članak 6. – DOSTAVA I ISPORUKA NAGRADA

Proglašene dobitnike će o dobitku obavijestiti Organizator putem kontakata koji su navedeni u prijavi i to u roku od 8 dana od dana proglašenja dobitnika kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnici će surađivati s Organizatorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator nagradnog natječaja će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene na službenu adresu Dječjeg vrtića od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma proglašenja dobitnika i prema uputama dobitnika. 

Članak 7. – OBRADA PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, e-mail: zop@24sata.hr , službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr .

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani (osim osobnih podataka subjekata koje su dali izričitu i posebnu privolu za daljnje kontaktiranje neovisno o ovom natječaju). Osobni podaci dobitnika nagradnog natječaja bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Organizatora nagradnog natječaja.

Organizator i sva poduzeća uključena u provedbu nagradnog natječaja obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem e-maila službenika za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradnog natječaja. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja. Sudionici koji su nominirali proglašene finaliste , finalisti i dobitnici u nagradnom natječaju suglasni su da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad), fotografiju i video zapis u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja. 

Organizator se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost sudionika nagradnog natječaja. Molimo da prije sudjelovanja pročitate i pravila privatnosti za korištenje web stranice miss7mama.24sata.hr koja su dostupna putem linka: https://miss7mama.24sata.hr/pravila-privatnosti/ .

Facebook ovdje služi samo kao platforma za promidžbu nagradnog natječaja na kojoj se vrši glasovanje fanova Facebook profila Voditelja obrade za najbolji Dječji vrtić. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja Organizatoru, a nikako Facebooku.

Facebook ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima  privatnosti Facebooka koja možete pronaći na linku: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

Organizator nagradnog natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske ocjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili partnera projekta. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Partnera projekta na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora ili Partnera projekta za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

24SATA pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način
uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili
osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

24SATA prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol - (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa, opisano u uvjetima korištenja i osnovnim kolačićima kako bi web stranica mogla funkcionirati.

24SATA će isključivo uz privolu posjetitelja web stranice bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke 24SATA će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.


Članak 8. - POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u projektu.
Organizator ne preuzima odgovornosti za: 

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe; 
 • (ne)funkcioniranje Interneta i/ili Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja; 
 • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja; 
 • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Organizator može bez prethodnog upozorenja i prema vlastitoj prosudbi ukloniti sudionika iz nagradnog natječaja ukoliko sudionik prijavljuje vulgarne, uvredljive ili neprikladne komentare ili priče.

Članak 9. - U SLUČAJU SPORA

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Organizator, Partner projekta ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora ili Partnera projekta neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 01.03.2019. 
24sata d.o.o.
Organizator

Komentari 0

Komentiraj, znaš da želiš!

Za komentiranje je potrebno prijaviti se. Nemaš korisnički račun? Registracija je brza i jednostavna, registriraj se i uključi se u raspravu.