Beba 12. listopada 2022.

Pravila nagradnog natječaja 'Testiraj i ocijeni Lupilu vlažne maramice'

Foto: Shutterstock/Lupilu
klokanica postala miss7mama.24sata.hr

Pravila privatnosti

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj 'Testiraj i ocijeni Lupilu vlažne maramice' raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj u kojem se traži od čitatelja da sudjeluju u testiranju Lupilu proizvoda (Lupilu vlažne maramice). Redakcija odabire 100 kandidata s najkreativnijim odgovorom i šalje im proizvode. Kroz period od 7 dana čitatelji testiraju proizvode. Nakon isteka, svi čitatelji koje odaberemo dobit će obrazac za recenzije, koji će morati ispuniti, a svima koji je naprave Lidl će poslati poklon karticu u vrijednosti 100 kuna. Sudionici nagradnog natječaja obvezuju se za pisanje recenzije za dobivene proizvode. Nagradni natječaj traje od 12. do 18. listopada 2022. na web adresi https://miss7mama.24sata.hr. Kandidate ćemo odabrati i poslati im e-mail 19. listopada 2022. Svi kandidati koji u razdoblju do 05.11.2022. dostave ispunjen obrazac s recenzijama osvajaju dodatni poklon bon od 100kn. 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Broj nagrada: 100 x 2 paketa Lupilu vlažnih maramica (1 paket s ekstraktom kamilice i 1 paket s ekstraktom masline)

*Svi kandidati koji u razdoblju do 05.11.2022. dostave ispunjen obrazac s recenzijama osvajaju dodatni poklon bon od 100kn. 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju od 12.10.2022. do 18.10.2022. naprave prijavu na nagradni natječaj.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.
 

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave: Prijave se primaju od 12.10.2022. do 18.10.2022. nakon čega slijedi odabir najkreativnijih odgovora. Dobitnici će se objaviti na portalu missMAMA nakon odabira.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.
 

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi miss7mama.24sata.hr najkasnije 23.10.2022.

Dobitnici su:

Jelena Abramović
Marina Božić
Marija Cafuk
Ana Nešić
Sandra Puklavec
Andrea Konc
Tara Balić
Gabrijela Aračić
Karla Bujan
Andrea Antoš
Dea Kras
Sanja Škalec
Mateja Mikuš Bučec
Marijana Vukušić
Sandra Solin
Tea Kovačević
Danijela Kunić
Marina Žagar
Marija Kolar Šolinič
Nikolina Ćosić
Natalija Makarun Đipalo
Ana Molnar
Daria Horvat
Dijana Rubin Ponudić
Ines Mikulek
Irena Fot
Maja Pavlica Vodička
Lorena Kozina
Petra Jurinjak
Sara Majetić
Kristina Karadakić
Maja Stokuća
Monika Zlatarić
Ivana Švorinić
Helena Marković
Romana Uglješić
Roberta Varzić
Dorotea Petrović
Marija Živković
Mataša Debeljak
Maša Antić
Kristina Glumbić
Vedrana Džaja Grgičin
Melita Bolanča
Monika Jagić
Helena Terzic
Denis Raukar-Tomljanović
Jasmina Joha Badanjak
Tajana Hozijan
Tihana Trcović Vukušić
Katarina Grozdanić
Dubravka Fazlić
Vesna Kožalski
Ivana Protrka
Tea Pašukan
Martina Puškarić
Ivana Marinac
Andrea Novaković
Eva Hrženjak
Lucija Jurić
Ana Mihalić
Tijana Bubalović
Maja Crljenica
Silvana Mrazovic
Lisa Tomljanović
Kristina Kolar Šoštar
Marina Rajić
Marlena Matić
Katarina Jakovljević
Ema Fišer
Nikolina Josipović Kuruc
Anja Salai
Ivana hrhović
Antonela Dretvić
Štefica Trbojević
Renata Nigovic
Ivana Kalkan
Tanja Vujadinović
Milena Milic
Anamaria Iličić
Mihaela Podvezanec
Ivana Horvat
Jelena Šimić
Josipa Mudri
Antonija Sorić
Barica Sabolović
Snježana Štrk
Ana Molnar
Renata Trožić
Kristina Huselić
Mihaela Stojanović
Goranka Mudronja
Dubravka Munka
Željka Rušanac
Ana Starčević Jukić
Anela kolanović
Emanuela Lovrić
Dragica Cesnik
Ivana Sestan
Patricija Cerovski

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

24sata d.o.o.

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju 'Testiraj i ocijeni Lupilu vlažne maramice' koji se održava od od 12.10.2022. do 18.10.2022., te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (Ime, prezime, adresa stanovanja, email i broj telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka. (Podaci o dobitniku nagrade bit će podijeljeni s trgovačkim društvom LIDL d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica, OIB: 66089976432, radi potrebe podjele nagrade, nakon čega će LIDL d.o.o. podatke o dobitniku uništiti.) U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na email info@miss7mama.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na email info@miss7mama.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Ukoliko odlučite da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@miss7mama.hr.

Više informacija o ostalim pravima, rokovima pohrane i ostalim detaljima vezanim uz zaštitu privatnosti možete pronaći ovdje