Impressum

Impressum

Telefon za čitatelje: 01 2424 242

Glavna urednica svih miss7 izdanja

Tonkica Zlački

Zamjenik glavne urednice miss7 izdanja

Elvir Islamović

Urednica spec. sadržaja missMAMA

Martina Medverec

e-mail: martina.medverec@24sata.hr

Redakcija

Tajana Tretnjak, koordinator tema na portalu missMAMA

e-mail: tajana.tretnjak@24sata.hr


Karina Šiždrak

e-mail: karina.sizdrak@24sata.hr


Info e-mail: info@miss7mama.hr

Uprava

Boris Trupčević, direktor i član uprave

Zoran Turković, član uprave

Direktor digitalnih medija

Zoran Turković

Direktorica tiskanih medija

Maja Pecotić

Prokuristi

Goran Gavranović, Mirjana Glavak, Ivana Krajinović, Zoran Turković

Oglašavanje:

Mirjana Glavak, izvršna direktorica za prodaju medijskih rješenja, merchandising i trgovinu

e-mail: mirjana.glavak@24sata.hr

Macela Rukavina, direktorica prodaje medijskih rješenja

e-mail: marcela.rukavina@24sata.hr

Marija Leaković, specijalist prodaje medijskih rješenja za missMAMA

e-mail: marija.leakovic@24sata.hr

mob: +385 91 6400 895

Marketing

Ante Franotović, direktor

e-mail: marketing@24sata.hr

Dizajn i razvoj

Styria Digital Development d.o.o.
Sandra Kujundžić Drašković, direktorica

Izdavač

Glavni urednik 24sata: Goran Gavranović

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost,
Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb
MB: 3224945
OIB: 78093047651
PDV broj: HR78093047651,
MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb
Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen
www.24sata.biz