Milin djed: Transplantacija je odgođena, a Mila je puna energije