„Čula sam djecu kako pričaju o plovnosti dok su se kupali u kadi – oduševljena sam!“