Što napraviti u slučaju potresa i kako se ponašati ako ste vani?