'Dodatni programi u vrtiću su zbog djeteta, a ne zadovoljavanja potrebe roditelja'