Dabar Perajko: Slikovnica koja na zanimljiv način progovara o zanemarenim temama